Overskyet, Kl 06, vind V, 10m/s frisk bris, 2deg C

Dagens merking, Bokfink 1, Brunsisik 1.

VizMig: Grågås 2, Aerfugl 119, Storskarv 9, Toppskarv 2, Tjeld 11, Lomvi 1, Fiskemåke 2, Gråmåke 53, Svartbak11, Ringdue 1, Kråke 1, Ravn 2, Blåmeis  2, Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 1, Rødstrupe 4, Svarttrost 15, Måltrost 1, Jernspurv 1, Heipiplerke 1, Bokfink 2, Greenfinch 20, Tornirisk 2, Steinkobbe 36.

Thanks 

Chris