Sol, vind NV 6m/s, laber bris, 1deg C.

Dagens merking: Svarttrost 7, Måltrost 1, Bokfink 1, Rødstrupe 1. Totalt 10.

VizMig: Praktærfugl 1, Rugde 2, Rødstrupe 5, Storskarv 7, Grågås 2, Gråmåke 362, Svartbak 49, Fiskemåke 2, Bokfink 2. Ærfugl 88, Gjerdesmett 1, Blåmeis 2, Kjøttmeis 2, Svarttrost 23, Måltrost 1, Heipiplerke 1, Tornirisk 2, Jernspurv 3.