Sol, 6m/s N vind laber bris, 1deg C.

6 birds ringed: Svarttrost 2, Rødvingtrost 1, Grønnsisik 3.

VizMig: Havørn 1, Grågås 4, gravand 1, Ærfugl 110, Storskarv 6, Toppskarv 2, Tjeld 2, Rugde 1, Krykke 1, Fiskemåke 2, Gråmåke 427, Svartbak 26, Kråke 10, Ravn 2, Blåmeis 2, Kjøttmeis 2, Gjerdesmett 4, Fuglekonge 4, Rødstrupe 9, Svarttrost 27, Jernspurv 4, Bokfink 3, Grønnfink 20, Grønnsisik 3.

31/3 – Neslesommerfugl 1