I perioden 9.mars – 28.mars ble det merket 122 fuglekonge. Av disse var 104 hanner og 18 hunner. Vingelengder målt av AH, SEI, GFK, GIR, TNI og FK viser at hanner har signifikant lenger vinger enn hunner, uten at dette forklarer hele tidsforskjellen i ankomsttid.

Hei,

Det ble som meldt en vindfull dag med kraftig vind og sterke vindbyger fra sydvest utover morgenen og dreiende til nord frisk bris på kvelden. Nettene ble åpnet et par timer på morgenen, men ble lukket da vindbygene ble for sterke. Veldig lite fugl på øya, og kun 2 merket (rødstrupe 1 og svarttrost 1). Det eneste som varmet på fuglefronten var 3 sanglerker som holdt seg på speidersletta. Dagen brukt til å rydde og vaske uthuset og hytta, skrive ut ringmerkingsskjemaer for våren, klargjøre ringserier til Chris med mer. Startet også en liten service på Wallasovnen. Håper det kun er å borre opp «dysenålen», og ser ikke frem til et eventuelt behov for å suge opp diesel (jmfr. tidligere dagbokinnlegg der jeg tapte mot Halvard om å utføre dette).  Nevnte i går litt om tidlig trekkende gjerdesmett. Vi ser tilsvarende i ringmerkingsdataene på fuglekonge, dvs. at det virker å være slik det siste tiåret at vi ikke har fått med oss et tidlig trekk av fuglekonge hanner i primo mars. Kikket derfor litt på dataene for i år. I perioden 9. – 16.mars var det kun hanner av fuglekonge som ble merket, og første hunn dukket opp 17.mars. Først 23.mars var det tilnærmet like mange hunner som hanner.  For hele perioden 9.mars – 28.mars er det ringmerket 104 hanner og kun 18 hunner av fuglekonge. Hannene kommer altså svært tidlig, og de er signifikant mer langvingede enn hunnene slik målingene i figuren over viser. Flott å få dette bekreftet!

Vennlig hilsen

Hans E.