Påfallende mange gjerdesmett ble ringmerket ved stasjonen høsten 2021, og hittil i mars er allerede hele 96 ringmerket.

Grafene i figuren viser det gjennomsnittlige vår- og høsttrekket til gjerdesmett basert på ringmerkingen i tiårene 1970 –79 og 2010 – 19. Dato for 50% av vårtrekket er 6-7 døgn tidligere det siste tiåret enn tilfellet var på 1970-tallet. Samtidig virker det veldig klart at det nå foregår et tidlig trekk av gjerdesmett i mars som vi ikke får med fullt ut når ringmerkingssesongen starter opp i slutten av mars.  Resultatene denne vårsesongen med bemanning fra tidlig i mars, bekrefter i stor grad dette.

Hei,

Det har vært en varm mars-søndag i dag med svake vest-sydvestlige vinder, som økte til frisk bris fra vest fra kl. 16. Totalt 83 fugl ble ringmerket (gjerdesmett 44, fuglekonge 16, rødstrupe 16, svarttrost 5, jernspurv 1 og gråsisik (A. f. flammea) 1). Det var mange gjerdesmett som ble merket sist høst, og hele 96 er merket hittil i mars. Når ringmerkingsdataene til stasjonen analyseres, er det tydelig at arter som gjerdesmett, fuglekonge, svarttrost, rødvingetrost, jernspurv med flere nå har et tidligere og mer omfattende vårtrekk i mars enn tilfellet var på 1970-tallet (se gjerne stasjonens nye hjemmeside https://www.storeferder.no/ for mer informasjon). Nå er nok denne våren spesielt tidlig, men totalt 739 ringmerket til nå i mars er mye. Det meldes om litt sterk vind i morgen, men både tirsdagen og onsdagen ser bra ut. Klargjør stasjonen litt til Chris kommer ut på tirsdag.

Vennlig hilsen

Hans E.