Lite vind også i dag, men et kjølig drag fra N og noe disig fram til formiddagen. Senere blåvær og sågar noe varme i solveggen! Akseptabelt med fugl i garna, om enn et hakk ned fra i går.

27 fugl merket: 1 trekryper, 5 gjerdesmett, 8 konge, 3 rødstrupe, 8 svarttrost, 1 måltrost og 1 bjørkefink. Totalen for året er nå 447. 2 fjellerke over hytta i kveldinga. Thomas