Også i dag ble det ringmerket bra med fugl; 1 blåmeis, 2 trekryper, 7 gjerdesmett, 10 fuglekonge, 4 rødstrupe, 30 svarttrost, 1 bokfink, 2 bjørkefink, 2 grønnfink og 1 brunsisik. Med 60 i dag er vi oppe i totalt 420 ringmerkede fugl fram til vårjevndøgn. Geir og Anders dro inn i dag, jeg ut igjen med brus og snop fra Joker. Thomas