En rolig dag med blåvær og lite vind. Dette til tross fikk hele 49 fugl en ny ring; 2 blåmeis, 1 kjøttmeis, 2 gjerdesmett, 2 fuglekonge, 3 rødstrupe, 36 svarttrost, 1 rødvinge og 2 bjørkefink. Av visuelt trekk kan nevnes 360 kortnebbgås, 2 vintererle, 10 heipip og 14 stær. Thomas

Uavhengig av driftene ved stasjonen ble det foretatt søppelrydding på Hoftøya denne lørdagen. En stor gruppe fra “Hold Norge Rent”, Oslofjorden Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten og utskremt medarbeider fra SFOS Terje Axelsen. I tillegg hadde gleden av å ha med Kaare Weider fra avisa Øyene. Mye søppel ble fjernet og noe fugl ble registret. Ved ankomst sto det en enslig adult sildemåke på steinrøysa på nordenden. Vi var der fra 1000 til 1400. Et par kaklende flokker kortnebbgås (60+80) passerte mot nord og flere flokker svartand ble registrert. En urolig flokk myrsniper fløy litt at og fram rundt øya. Det kunne se ut som om grågåsa ennå ikke hadde lagt seg på reir. De satt parvis spredt rundt på øya. For ikke å forstyrre eventuelt hekkende fugler, holdt vi oss på svaberget på østsiden. Noe spurvefugl ble allikevel sett, 1 jernspurv, 3 gjerdesmett, 3 svarttrost og 10 grønnfink. Det var godt med skjærpiplerker på øya og jeg fikk på nytt se den merkelige fuglen Hans Erik og undertegnede så 28. februar i fjor. Veldig spennende at Halvard Hauer fikk bilde av den i 2020 og nå fikk også jeg et bilde. Under bilde til Halvard og bilde fra denne lørdagen. Også to bilder av myrsnipene.

Terje

Halvard 2020
Skjærpiplerke 19.3.2022
Myrsniper på Hoftøya 19.3.2022
Myrsniper Hoftøya 19.3.2022