Geir F. Karlsen og undertegnede veksla med Geir I. Ruud i Sandøsund kl 17. Vi dro innom Hoftøya på veien ut. Ingen bergirisk eller fjellerke å spore opp der, men 18 fjæreplytt på nordøst-sida av Knappen varmet. Svært gledelig og overraskende var det, da 6 fjellerker trakk sør over hytta i kveldinga. Dagens merking: Rødstrupe 2, Svarttrost 5, Jernspurv 1. Totalt: 8. Totalt i år: 311.

TNi, GFK og AHa (Anders Hangård)