Håpet vi hadde om et realt innsig i dag, slo til! Disig og nesten vindstille hele dagen. Særlig svarttrost og bokfink forekom i store antall. Totalt ble 127 fugl ringmerket sopass tidlig på våren.. Art og antall som følger; 2 rugde, 2 gjerdesmett, 7 konge, 3 rødstrupe, 69 svarttrost, 4 jernspurv, 1 gulspurv, 38 bokfink og 1 bjørkefink.

Mye artig også i felt, bl.a flere årsarter: 1 kvartbekkasin, 5 rugde, 1 gransanger, 800 svarttrost, 3 duetrost, 1 vintererle, 500 bokfink oog..lyden av Færder..9 tornirisk! Tommy måtte dessverre til tannlegen med tannverk midt på dagen, men GIR holdt fortet her ute. Thomas