Blåvær og svak NØ 4-5 hele dagen. Svarttrost og blåmeis med trekkaktivitet av et snev av antall. 10 fjellerke, 9 stær og 25+bergirisk på Hoftøya i dag. Ellers 20 tjeld og 14 sandlo.

Fredrik dro hjem i 13 tida og det er brukt plenty tid i felt uten noen nevneverdige resultater. Samlet sammen en del ved i løpet av dagen og klar for varm hytte for langliggerne neste 2 uker.

Dagens merking: smutte 2, grønnfink 3, rødvinge 1 og svarttrost 14 – totalen i år er nå 60.

Ellers kan nevnes at etter at roen senket seg i går og bingen var inntatt så ble det hørt overflygende sangsvane kl 23:15. Litt spesielt å ha den på nattestid med sine flotte tute-lyder.

SEi, TNi, AHa og TLa