Kjølig morgen med rim på trammen. Svakt nordlig drag. Dreide kjapt mot sør og dro seg på til frisk bris opp mot 13m/s. Rimelig surt ute. Fåtall varmegrader og gråvær hele dagen. Vind fra sør vedvarte.

Tross kjølig vær ankom fugl hele dagen, men i beskjedne antall. Svarttrost dominerende med minst 40 ind. Nye arter for året: snøspurv, stillits, sanglerke, duetrost, rødvingetrost, stær, gransanger, gulspurv, jernspurv, fiskemåke, sjøorre og krikkand.

Ringmerket 22 fugl. 8 svarttrost, 3 fuglekonge, 3 grønnfink, 2 rødstrupe, 2 rødvingetrost, 1 blåmeis, 1 jernspurv, 1 bokfink og 1 gransanger. Årstotal 23. 8 fugl av 6 arter med ring ble kontrollert. Trolig lokale overvintrere. Tax sjekket opp en bokfink og en rødstrupe. Disse var ringmerket her 10/10 og 13.10 i fjor.

Fikk kopla opp vannet i dag, samt satt opp noen flere nett. Meldes skyet og sørlig i morgen også. Ligger an til mer svarttost. Det ryktes om forsterkninger av 4 motiverte stasjonsmedarbeidere i morgen. Blir bra.

F. Kræmer