Årets første besøk på stasjonen. Hans Erik hadde båt og Morten og Terje hadde kaffe og godt humør. Avreise fra Sandøsund 1000. Flott overfart i godvær. Siste besøk var 21. desember da aggregatet ble fylt opp med drivstoff. Siden den gang har aggregatet gått 2 ganger og var nå litt under halvfullt. Det vil si at besøket kanskje ikke var nødvendig, men uansett en god anledning til å besøke stasjonen.

Alt var kjempefint og hadde det ikke vært for at vi hadde for lite mat med oss, kunne vi flytta inn ei uke.

Aggregat fylt opp og en nettrunde via Speidersletta gs lii fugl, men ikke all verden. På vei inn tok vi en snarvisitt til Hoftøya som ga bra med fugl: 1 laksand, 8 stokkand, 2 havelle, 2 kvinand, 2 lomvi, 1 fjellerke som holdt seg med 40 grønnfink, 20 bergirisk og 3 bokfink. Ellers 6 gråtrost på Speidersletta, noen svarttrost, rødstrupe og gjerdesmett.

Vi kommer snart tilbake.

Synet begynner å svikte lenge før fylte 60. Her er beviset.

Hans Erik, Morten og Terje