Værmeldingen lovet godt og morgenen skuffet ikke. NØ 4 på morgenen etter mange dager med mye vind kunne ikke gå galt.

Hele 111 fugler ringmerket av 16 arter: 22 bjørkefink, 20 svarttrost, 17 gråsisik, 16 brunsisik, 8 grønnfink, 7 rødstrupe, 5 rødvingetrost, 3 gransanger (en P.c. tristis), 3 gjerdesmett, 3 bokfink, 2 svartmeis, 1 stillits, 1 munk, 1 måltrost, 1 gulspurv og 1 grønnsisik.

Totalen for året kom i dag opp i 5.274 ringmerkede fugler. Til tross for en mager høst med 2.242 fugler merket, er dette beste år siden 2017!!!

Med 22 bjørkefink i dag er året oppe i 186 hvilket er ny stasjonsrekord.

Værmeldinga for morgendagen ser også bra ut, så det er lov å vente på noe godt.

Vennlig hilsen

JFK og Terje (hjemme)

Gransanger “tristis”