Klokken 0800 var det skyet med 11 m/s fra sør. Kopenettet ble satt opp 0730 som dagens eneste. Tolv fugler fanget og ringmerket – 1 gjerdesmett, 1 rødstrupe, 1 munk, 1 jernspurv, 1 svarttrost, 1 brunsisik og 6 bjørkefink. Feil i går, men riktig årstotal skal være 5.163 og for høsten 2.131.

Med 6 kjøttmeis ringmerket i går ble det satt ny årsrekord med 111 ringmerket. Gammel rekord var fra 1973 med 107 fugler merket. Med dagens 6 bjørkefink er året nå oppe på 4 plass med 164 fugler merket. Topp tre år er 1976 (185), 2013 (176) og 2014 (168). Opp på bronseplass i morgen??

En toppskarv med rød fargering på venstre ben observert på Nordodden. Merket med koden xv. Værutsiktene for morgendagen er bedre.

John og litt Terje