Terje skriver for JFK, eller John. Problem med innlogging på stasjons PC’en.

Kom ut til øya i går og alt så bra ut. Jeg (JFK) hadde ikke vært der på 2 år.

Netta opp 0600 og holdt oppe til 1900. Totalt ble 72 fugler ringmerket: 6 kjøttmeis, 3 gjerdesmett, 3 rødstrupe, 5 svarttrost, 1 gråtrost, 1 rødvingetrost, 8 munk, 1 fuglekonge, 1 jernspurv, 10 grønnfink, 1 bergirisk, 1 grønnsisik, 3 brunsisik, 1 bokfink, 27 bjørkefink. Totalen for året er nå 5.158 og for høsten 2.126. En gransanger ringmerket 5.8 i år av Stig, ble kontrollert. Fuglen har vært på øya i nesten 3 måneder og var gått ned litt i vekt. Mindre insekter å finne nå selv om temperaturen er idiotisk høy.

Av observasjoner kan nevnes 3 dvergmåke, 40 havsule, 3 havhest og 35 krykkje.

Aggregatet ble fjernstartet av Magne og batteriene kjørt opp på maksimum. Bensin etterfylles i morgen. Fantastisk dag i dag – håper på like bra i morgen.

JFK og Terje