Klart og fint blåvær. Rolige vinder fra nordlig sektor. Lite fugl i lufta og i garn. 2 snøspurv og 1 lappspurv ptN eneste nevneverdige. Fangst fra 08-13 ga 36 fugler: Trekryper 1, Gjerdesmett 7, Rødstrupe 7, Svarttrost 5, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Grønnfink 8, Grønnsisik 2 og Bjørkefink 2

AHa