Litt brått bestemt dro Morten og Terje ut til øya for om mulig å tagge noen flere fugler. Værmeldinga var lite gunstig, men det var et vindu torsdag hvor vinden ramlet under 10 m/s. Fungerte aldeles fortreffelig. I morgen er det også et litt større vindu som vi håper å benytte. Hvis ikke blir det makrell i tomat til lørdag. Vel framme uten så mye som en liten saltsprut i fjeset klokka 1500, åpnet vi de to netta ved stasjonen. Grønnfinkene ventet på oss så vi la ut for med en gang. Åtte fugler ringmerket og grønnfinken vant: 4 grønnfink, 2 munk, 1 gjerdesmett og 1 bjørkefink. Årstotalen er nå oppe i 5.003 og høsten oppe i 1.971. Fugl nummer 5.000 ble en hunn munk og hunn ble selvfølgelig avbildet. En bjørkefink fikk også en tagg på ryggen og bilde er vedlagt. Kvelden ble avsluttet med en fantastisk rødorange måne over Østfold/Viken. Av observasjoner kan nevnes: 4 havhest, 2 havsule, 20 alke, 10 lomvi og 1 lunde.

Morgendagen byr trolig på mye vind, men vi håper også på noen få fugler i netta.

Vennlig hilsen

Terje og Morten

Nr. 5.000 ringmerket på Store Færder i 2021. Hunn munk.
Bjørkefink med tagg. Vi håper på å høre om den fra lenger sør i Europa.
Månen i kveld over Østfold.