Det har vært mange ringmerkede gjerdesmett de seneste dagene, og man kan lure på om det er et toppår, eller om det er tidligere år med høyere antall?
Figuren over viser en sammenstilling av takseringsdata fra TOV-E prosjektet i Norge fra 2008, og fra tilsvarende prosjekter i Sverige fra 1975 og fra 1998. I tillegg er det lagt inn observert totalantall av gjerdesmett på våren ved Store Færder – og Jomfruland fuglestasjon. Observasjonsdataene fra stasjonene gjenspeiler i stor grad ringmerket antall. Året 2008 er referanseår med verdi 1 eller 100%. Det er meget godt samsvar mellom takseringsdataene og fuglestasjonsdataene. Overvåkningen av mange trekkfuglarter kan altså utføres like godt ved fuglestasjonene som i de kostbare takseringsprosjektene. Det fine med fuglestasjonsdataene er også at de går helt tilbake til starten på 1970-tallet. Det var høye antall gjerdesmett observert og ringmerket i siste del av 1970-tallet, veldig lav bestand på store deler av 1980-tallet og så en stor oppgang på staren av 90-tallet osv. De ti årene med flest antall ringmerkede gjerdesmett ved SFOS er 1993 (591), 2016 (539), 2017 (524), 1976 (504), 2021 (462), 2000 (390), 2002 (358), 2018 (356), 2020 (355) og 2019 (333). Vi er altså i år på en foreløpig femte plass, og tallene over viser veldig godt en høy en bestand av gjerdesmett de siste 5-10 årene. En kald og snørik vinter kan imidlertid snu dette raskt.

Hei,

Per Espen (med egen båt) og Hans Erik reiste ut idag kl. 09:30 fra Sandøysund. Per Espen hadde med de nye aluminiumstengene til Trærne-nettene, og arbeidet med ulike oppgaver helt til han dro inn igjen kl. 16:00. HE satte inn ny dieselpumpe i Wallas-oven, som etter dette startet opp uten problemer. Den blir dermed et fint tilskudd til å holde varmen i hytta utover senhøsten. Sunwind bekreftet også nå at de problemer vi har hatt med Wallas-ovnen skyldes dieselpumpen. HE tok den gamle pumpen til service, men den var umulig å starte for Sunwind. Dermed fikk vi en helt ny pumpe på garantien. Den gamle dieselpumpen vår ble åpnet opp av Sunwind, og man fant ødelagt pumpesyllinder og O-ring. Dette var kjente produksjonsfeil. Anders, Stig og HE bar opp de nye aluminiumstengene, og HE satte dem på plass med nett. De fungerer veldig mye bedre enn de gamle stengene – så godt jobbet av Morten som fikk dem meget rimelig.

Anders og Stig dro inn ca. kl. 13, og møtte Terje som overtok båten og dro ut. Ringmerkingstotalen idag ble 66 fordelt på følgende 14 arter: måltrost 3, rødvingetrost 1, svarttrost 6, grønnfink 8, kjøttmeis 2, blåmeis 3, munk 2, rødstrupe 14, fuglekonge 7, gjerdesmett 12, brunsisik 1, svartmeis 3 og grønnsisik 1.

Det er klarvær, svak nordlig vind og bare 3 varmegrader. Det blir en kald natt, og forhåpentligvis en del fugl i morgen. Hovedprosjektet vårt (TAX, HEK) i morgen blir å sette radiosender på en del fugl, herunder rødvingetrost.

Vennlig hilsen Radi og Terje