Sterk SV i natt, 19 sm i kasta på det verste. Så forhåpningene til dagen var ikke det helt store. Men netta opp i grålysninga og gikk på med friskt mot. Men stå-på-vilje og god tro hjelper ikke så mye, dødt på øya og minimalt med lyd – så resultatet ble 24 nymerkinger. Dagens tall: konge 7, trekryper 1, blåmeis 4, rødstrupe 4, grønnfink 2, bjørkefink 2, jernspurv 1, brunsisik 1, kjøttmeis 1 og rosinen i pølse i form av stjertmeis 1. Legger ved et bilde tatt med mobilkamera

Ellers kontrollerte vi en fuglekonge med fremmed ring, det er ikke dagligdags. Ellers så fikk vi noen nye turarter i dag i form av 1 bergand, 1 gravand, 6 stjertmeis, 2 hønsehauk og 2 enkeltbekkasin. Totalt er vi nå oppe i 86 turarter i høstferien. Det må sies å være bra såpass langt ut i oktober. Ikke så gæli værmelding for morgendagen, så blåstjertlyden så fortsatt på. Har jo alltid trua på morgendagen !!!

SEI og AHA