Tradisjon tro er vi veldig glade i førsterunden og spente på hva som henger i kongenettet. Der har vi tidligere hatt bl.a. 3 fuglekongesangere, 1 halsbåndsnapper, 2 gulbryn og 1 blåtykknebb på førsterunden. I dag hang det en BUSKSANGER der, det første oktoberfunnet noensinne i Vestfold og Telemark fylke. Storveis, vinge 63 og vekt 11,3. 3 glade gutter som følte at uka var reddet med dette funnet, nytt Færder x for samtlige. Ellers 168 fugl merket i dag, og høst totalen er da oppe i 1580. Rm i dag: konge 27, trekryper 4, smutte 53, blåmeis 3, BUSKSANGER 1, grønnsisik 1, strupe 46, munk 4, grønnfink 4, bjørkefink 4, kjøttmeis 6, måltrost 3, rødvinge 2 og svarttrost 2.
Vi missa smutte rekorden i går med en smutte, men 120 smutte merket på to dager er kanskje rekord ? Vi hintet om mulig kjøttmeis rekord i gårsdagens dagbok, men fikk det dementert via SMS fra fastlandet. Rekorden er 57 ind merka 23.10.1976. Vært noen store flokker med kortnebbgås som har passert øya i dag, den største telt til 470 ind, og daxtotalen endte på 2070. Er et par flokker som har gått på vest som kun er hørt, så det reelle tallet er noe høyere. På kvisten i dag var det 0 grader, og NV7 og meldes litt mindre vind og litt mer østlig drag i morgen. Så vi gleder oss til å se om kongenettet atter en gang produserer noe på førsterunden. Som alltid har vi trua på morgendagen.
Pr nå spilles viersanger og blåstjert, samt perleugle ved kopenettet.
Mvh SEi, AHa og TLa