Hauken

Stjerneklart og vindstille i natt og merket allerede fra bingen før klokka 7 at i dag var det ankommet fugl, mer lyd enn de foregående dagene. Og skulle vise seg at det ville bli høstens beste dag til nå. 274 merka, og høst totalen er da 1412. Med ref til tidligere inn smutte rekord, så er den 68. I dag prøvde vi å gå for rekorden når vi så at det var mye smutte, og totalen endte på 67. Ellers ble det kanskje høst rekord i antall merka kjøttmeis med 48 ind – er det merka flere på en dag på høsten noen gang? Ellers 20 arter i merkeloggen, så god variasjon også. Dagens merking: konge 41, gransanger 1, trekryper 5, smutte 67, blåmeis 29, svartmeis 2, brunsisik 1, rødstrupe 51, munk 2, grønnfink 3, jernspurv 2, kjøttmeis 48, pilfink 2, bjørkefink 7, bokfink 3, rødvinge 1, måltrost 4, svarttrost 3 og godbitene kjernebiter 1 og hauksanger 1. Hauken fanget med lyd i kopenettet. Ellers opplevde vi mangel på fugleposer i dag, måtte snu på runden da det ikke var nok poser til 3 personer en dag med mye fugl. Trenger også poser som kan stenges, tar alt for mye tid å knyte opp og igjen. Ellers har det vært flere ploger med gjess i dag, 400 hvitkinn, 310 grågås og 40 kortnebb dro over øya i løpet av dagen og ikke mindre enn 3 hegre passerte, den ene hadde nesten kurs mot kopenettet – godt den ikke gikk i 🙂 11 musvåk og 5 fjellvåk passerte også, med stø kurs over fjorden og sol og minimalt vind.

Ellers nevnes en smalvingemott på fjellet ved trammen i dag, ny art for øya. Nå er det igjen landskamp på dumboksen, og greit å sette seg litt ned etten en hektisk dag.

Mvh AHa, SEi, TLa