Hei,

Denne figuren viser kondisjonen til løvsanger ringmerket og målt (vingelengde og vekt) på SFOS tidlig på 1970-tallet og i 2020-21. Det er forskjell på vår og høst, og kort så har løvsanger på høsttrekk en vekt som kun er 15-18% over minimumsvekten for arten. Dette representerer i snitt energireserver tilstrekkelig for et trekk på ca. 50 mil.

Hei,

Dagen begynte med N-NV 7-8 m/s, 11 varmegrader og tilløp til noe yr. Noen småflokker med bjørkefink lot høre fra seg, men ellers en rolig morgen. Det ble et jevnt sig med fugl gjennom dagen, og totalt 131 ringmerket (måltrost 5, svarttrost 2, munk 9, rødstrupe 26, grønnfink 5, jernspurv 7, heipiplerke 1, trepiplerke 1, blåmeis 2, kjøttmeis 1, bjørkefink 39, bokfink 1, sivspurv 5, fuglekonge 6, gransanger 3, grønnsisik 2, brunsisik 2 og gjerdesmett 13). Hvis alt kom med, blir dette 131 merket fordelt på hele 19 arter. Det mest påfallende for min del var kanskje bare 6 fuglekonge. Hvor har de blitt av? Kanskje kommer de til uken hvor det er meldt nordlige vinder, og dermed trolig litt lavere temperaturer. Jeg bemerket i går at bjørkefink og gjerdesmett var påfallende fete. Dette fortsatte i dag! I tillegg hadde samtlige jernspurv og munk 3-4 i fettverdi, mens rødstrupene hadde verdier i området 1-2. Det er altså betydelig forskjell i kondisjonen til individer og arter, og dette gjenspeiler jo trekkstrategier. Med kondisjon mener man normalt de energiressurser en fugl har, og dette beregnes gjerne som differansen mellom fuglens vekt og minimumsvekten arten kan ha. Denne vektforskjellen uttrykkes gjerne i prosent av minimumsvekten. En løvsanger som veier 12 g, og har en minimumsvekt på 10 g, har dermed en kondisjon på 20 %. Kondisjon beregnet på denne måten for ulike arter ringmerket ved SFOS i perioden 1970 – 2019 er utarbeidet, og et eksempel for løvsanger er vedlagt. På høsten har løvsanger som ringmerkes ved SFOS i gjennomsnitt en kondisjon/energireserve som rekker til 50 mil flyveavstand med en vindhastighet på null. Så kan de av dere som er interessert, finne ut om dette holder til et trekk fra SFOS til Skagen i Danmark?

Terje kom ut kl. 16.00. Vi radiotagget et par bjørkefink, og håper på enda flere fugl i nettene i morgen. Terje ble eksaminert i avstanden mellom SFOS og Skagen, og bommet utrolig nok bare med 550 m. Dette var så irriterende bra svart, at et oppfølgingsspørsmål ble avstanden fra SFOS til London. Her bommet han med 1 km, og mente at VGH ikke kunne svart bedre?

Vennlig hilsen Radi.