En dag med sol hele dagen. laber bris fra sydvest på morgenen. Den avtok utover dagen men økte litt igjen på ettermiddagen. Det synes å være noe mere fugl på øya nå. Det ble også observert en alkekonge på havet rett øst. Dagens ringmerking: Rødstrupe 16, Fuglekonge 8, Gjerdesmett 6, Jernspurv 2, Munk 1, Gransanger 1, Trekryper 1, Måltrost 1, Rødvingetrost 1, Bokfink 1, Hagesanger 1,Blåmeis 1, Kjøttmeis 1. Totalt 41 fugl fordelt på 13 arter. Høstens total blir da 547 fugl.

Vidar G H