Dagen startet med en lett bris fra sydvestlig retning. Så ble det litt regn midt på dagen og deretter økte vinden igjen til liten kuling fra sydvest. Det ble noe fugl på første del av dagen men senere lite/ingenting. Det ble veldig lite antall arter idag. Kun 3.
Dagens ringmerking: Fuglekonge 10, Rødstrupe 9, Gjerdesmett 7. Totalt 26 fugl. Høstens total er dermed 506.

Vidar G H