Dagen startet med en god bris fra sydvest. Det påvirket ikke veldig mye på nettene fra morgenen av. Vinden økte etterhvert til liten kuling utover ettermiddagen og nettene ble slått sammen kl 15.oo. Det er fremdeles ikke mye fugl på øya men noe liv i buskene. Dagens ringmerking: Fuglekonge 12, Gjerdesmett 6, Rødstrupe 5, Munk 3, Gransanger 2, Sivspurv 1, Jernspurv 1, Svarttrost 1, Spurvehauk 1 Totalt 32 fugl. Høstens total er nå 480 fugl.

Vidar G H