Avreise dag, merking fra 06-12 gav rødstrupe 2, munk 7, svarttrost 1, fuglekonge 1, heipiplerke 4 og gjerdesmett 1. Totalt 395 i høst.

Vasker, pakker og kommer oss etter hvert innover til land. Blå himmel og lite vind til nå i dag.

Stig, Tommy og Anders