Forsvant ut på førsterunden i grålysninga kl 0600, nærmest vindstille og flott skylag. Men ble ikke det store i netta av den grunn, 44 merka i dag. Rødstrupe 20, munk 9, hagesanger 3, grønnfink 8, bjørkefink 1, måltrost 1, fuglekonge 1 og trepip 1. Totalt 379 i høst. Etter at dagboka var ført i går, så gikk det en s/h fluesnapper i nettet etter at det var mørkt. Absolutt verdt å nevne det. Litt vadere fra toppen i dag – 1 tundralo, 3 heilo, 1 glutt, 1 rødstilk og 15 myrsnipe sett. Ellers 1 muskvåk og 1 tårnfalk sett flere ganger på øya, og godt trekk av erler på kvisten. Logger 220 linerle, 10 gulerle og 3 vintererle på morgentimene. Ellers ble det målt 33cm i brønnen i dag, kommet litt smådrypp siden da, så greit å se om det har økt noe særlig til i morgen.

Tommy, Stig og Anders