Gårsdagens nattravnlokking var ikke så mislykket som jeg trodde og første fugl i grålysninga var en hann nattravn som lettet sør for hytta. Flott å se den trekke ut i fjorden i retning Koster.

Som i går ble det en bra morgen og 25 gikk i nettet i løpet av de to første rundene. En god del heipip, linerler og låvesvaler trakk også nordover men i 10-tida var det bråstopp.

På vei inn for å hente Hans Petter fikk jeg en god kikk på holmer og skjær. Mye av vaderne har trukket videre, deriblant alt av polarsniper, men bl.a. 9 sandløpere og 5 steinvendere var fortsatt på plass.

Dagens ringmerking: rødstrupe 7, fuglekonge 8, munk 6, møller 2, rødstjert 2, bjørkefink 1, trepiplerke 1, trekryper 2, svarttrost 1.
Totalt 30 i dag og 307 så langt i høst.

Av andre typer dyr kan det nevnes at det er mye Admiral på farta, noen niser i fjorden og at jeg har funnet min første flått på øya – dvs. den fant meg.

Halvard