Sol og nv på mårran. Fortsatte hele dagen. Null fugl fikk ring i dag. Lite å melde av observasjoner også. Tårnfalk og toppskarv nye turarter.

Det synger løvsanger, munk og ringdue. Mulig hekking av disse? Ingen pullus observert forøvrig,

2 svalestjert på toppen er alltids kjekt.

Fredrik