På nytt skriver Terje for Egil, Pål og Terje. Søndag dro Pål og Terje i land mens Egil «holdt ut» til mandag. Søndag ble det ringmerket 6 fugler: 1 hagesanger, 1 løvsanger, 1 møller, 1 nattergal, 1 svarttrost og årets første rugde.

Mandag ble det ringmerket 12 fugler: 7 løvsanger, 2 hagesanger, 1 gransanger, 1 munk og 1 tornskate. Totalen for 2021 er da oppe i 3009 ringmerkede fugler. Dagen ga også Store Færders andre pirol. Fuglen kom flygende og landet nær hytta. Egil fulgte etter og så den flygende tre ganger før den forsvant ved Trærne uten å gå i.

Egil S. (Terje)