To nye dager ført i penn av Terje for Egil, Pål og Terje. Thor forlat øya torsdag.

Fredag 4/6 ble det ringmerket 5 fugler: 2 løvsanger, 2 brunsisik og 1 gjerdesmett (på avveie eller hekkefugl?). En nattravn dukket opp utenfor hytta 2300. Kanskje en av de som ble fanget neste morgen.

Ringmerking lørdag ga 5 fugler: 2 nattravn, 2 svarttrost (årsunger) og 1 brunsisik. Vi har nå ringmerket 6 nattravn i 2021 – rekorden er 9 fugler fra 2017. Med god dekning i august kan vi klare den.

Siden 1962 har vi ringmerket 99 nattravn. Hvem fanger fugl nummer 100? Bildet vedlagt er av fugl nummer 69 fra 2014. Etter dagens ringmerking har vi satt ring på 2990 fugler så langt i 2021.

Hvis tallene i AO er riktige har Jomfruland (JOF) ringmerket 1340 fugler denne våren og Lista (LiFu) 834 fugler pr. 5/6. Til sammen 2174 fugler, som er omtrent 72% av vår ringmerking denne våren. Hvorfor er vanskelig å si, men vårfangst på Store Færder er trolig ganske god etter norske forhold.

nattravn fra 2014

Hilsen Egil, Pål, Terje og Terje