På nytt skriver Terje for Egil, Pål og Thor. Onsdag kun 7 fugl ringmerket: 3 løvsanger, 2 brunsisik, 1 steinskvett og 1 tornsanger.  Litt fugl om morgenen og deretter bare fint vær.

Torsdag ble om mulig enda magrere når det gjelder ringmerkede fugler, men kvaliteten var ganske god. Hele 67% løvsanger, men busksanger utgjorde hele 33%. Nå har vi en busksanger pr. år de siste tre årene. Vedlagt bilde av alle tre.

2019
2020
2021

Hilsen Egil, Pål og Thor Severin (og Terje)