Hei alle sammen!

Vi har litt problem med dagboka. Derfor skriver Terje for Egil og Thor. Dette er for mandag og tirsdag. To nye årskryss for ringmerkingen med nattravn og rosenfink. Mandag 31/5 ble det ringmerket 29 fugler: løvsanger 21, møller 2, gransanger 1, gulsanger 1, rosenfink 1, svarttrost 1 (årsunge), tornskate 1 og en hunn nattravn. På sjøen var det litt bevegelse med blant annet: 1 lomvi, 8 havsule, 1 havhest, 3 storlom, 4 smålom og 70 svartand.

Tirsdag 1/6 ble det ringmerket 17 fugler og løvsanger utgjorde under 25%. Ringmerket: munk 4, løvsanger 4, hagesanger 3, nattravn 2 (hanner), tornsanger 1, svarttrost 1 (årsunge), gråfluesnapper 1 og svarthvit fluesnapper 1. På sjøen litt mer rolig med ei krykkje og 5 havsule.

Vennlig hilsen Egil og Thor Severin