Siden lørdagen var en god dag og at det hadde blåst svært lite i løpet av natten var det høy forventningen til mange fugl på 1. og 2. runde, noe som ikke ble innfridd! Tomme runder og lite fugl i buskene minnet om en varm sommerdag i juli. Det var heller ikke mye fugl på sjøen. Vi merket totalt 9 fugler fra kl 4 til kl 13. 4 løvsanger, 1 munk, 1 møller, 1, tornsanger, 1 gulsanger og 1 ringdue. Ringduen ble faktisk dagens høydepunkt og var den 15. som ble merket i følge Ringaccess på Store Færder. Den første ble merket i 1967.

Her er dua da den skulle slippes. Ganske tam (altså “tamdue”). Foto: Hans Petter Rømme

Halvard og Hans Petter