Vi hadde ikke kjempeforventninger til lørdagen siden det blåste ganske friskt fra nord da vi sto opp, i tillegg var det fint vær og varmt. Likevel så var det en del fugl på første runde så forventningene ble automatisk skrudd opp. Hans Erik ble en ekstra natt og reiste inn i ettida. Stasjonen var godt bemannet og dermed ble det god tid for å se ut over sjøen. Dette resulterte i en del arter til loggen blant annet 2 tyvjo, noen havsuler og havhest. Dagens rovfugler var 1 hunn dvergfalk og 1 hunn tårnfalk. En flokk med 25 rødstilk på trekk nord må sies å være ganske seint på våren. Avslutningsvis var det en rastende steinvender på Knappeskjær.

Vi hadde et håp om at merketallet skulle passere 50, men det endte på 49 merkede fugl. Av disse var det 38 løvsanger, et godt antall så seint på våren. Antallet på de andre artene var 1 gransanger, 1 rødstrupe, 1 svarthvit fluesnapper, 1 gråfluesnapper, 1 munk, 3 hagesanger, 1 grønnfink, en nattergal og 2 gulsangere.

I tillegg ble det kontrollert en møller med svensk ring, det var noe kjent nummeret, derfor den ble sjekket opp i Ringaccess.

Mølleren (SVS DC06898) ble merket på Nidingen i Sverige 19.05.2019.Den ble kontrollert hos oss 25.05. og 28.06.2019, sannsynligvis som hekkefugl på øya. Den ble kontrollert igjen 26.05.2020! Nok en gang har den blitt kontrollert altså 29.05.2021! Denne mølleren ser ut til å trives på øya!

Hans Erik, Halvard og Hans Petter