Makrellterne hekker på Hoftøya, og totalt 10 nye reir hvorav 7 med egg ble dokumentert under dagens sjøfugltakseringer av Færderøyene: Hoftøya, Langøya og Knappen. Flere par kommer gjerne til utover i mai og begynnelsen av juni. Makrellternen har en vanskelig periode i Oslofjorden nå som følge av svært lav bestand av nøkkelarten kystbrisling. Bildet viser en makrellterne som har lagt hodet litt over på siden for å se nøye på en gruppe stingsild i vannet rett under. Foto T. Axelsen.
Totalt ca. 40 teist ble observert under sjøfugltakseringene, og arten hekker på både Knappen og Langøya. Her er tre individer fotografert av T. Axelsen, hvorav den ene har en tobis –  Ammodytes tobianus/marinus i nebbet. Kanskje er det denne viktige næringsfisken også toppskarvene som har etablert seg i Færderøygruppen søker?  
En gruppe på 50 – 70 toppskarv har holdt til rundt de ytterste av Færderøyene og skjærene denne våren. Flere av disse er voksne fugler i flott sommerdrakt. I sollyset spiller det bokstavelig av blågrønne iridescense farger i halsen når de flyr forbi og sollyset reflekteres. Under takseringen på Langøya oppdaget Hans Petter et skarvereir under en stor stein, og ut mellom oss (HP og HE) kom en toppskarv. Den dykket rett ned i en liten grønskedam rett bak reiret. Det var to egg og en nyklekket unge. Dette var første funn av hekkende skarv i Færderøygruppen, og det ble altså en toppskarv. Ikke så unaturlig da toppskarven jo foretrekker hekking på haveksponerte og kuperte øyer. Tre andre par toppskarv forble på og rett ved Langøya under takseringene, så det kan nok bli ytterligere hekkinger denne våren og sommeren. Foto Jonas B. Henriksen.
Toppskarv (P. a. aristotilis) i sommerdrakt fotografert på Hornøya av H.P. Rømme. Første hekkefunn av arten i Færderøygruppen ble altså gjort på Langøya i dag 27.05 2021. Den etablerte seg som ny hekkefugl i Oslofjorden i 2020, og hekker nok dette året med flere par. På samme måte som den sydlige/kontinentale storskarven (P. c. sinensis) i Oslofjorden har nok toppskarven innvandret sydfra. En årsak kan være at dette er populasjonsforflytninger etter næringsfisk.

Hei,

Det ble en veldig rolig dag fuglemessig med kun 1 løvsanger fanget og merket frem til kl. 10:00. Ingen fugl hadde ankommet i kulingen som herjet hele gårsdagen og natten, og de trekkfuglene som var på øya var øyensynlig blåst til fastlandet. Nettene ble sperret kl. 11:00 for henting av Terje, og Hans Petter på Sandøysund og gjennomføring av sjøfugltakseringer på Hoftøya, Langøya og Knappen. På Hoftøya var det påfallende færre ærfugl enn tidligere, selv om en del hadde klekket og forlatt øya. Tidligere år var det typisk 70-80 reir med egg, men denne gangen kun 11 ærfuglreir med egg eller pullus. Antall gråmåke, sildemåke og svartbak reir med egg var som normalt, men det var kun to fiskemåkereir med egg. Tre par sandlo varslet på ulike deler av øya, og tilfeldigvis ble to av reirene med hver fire egg funnet. På Langøya var det i fjor svært overraskende ingen måkereir. Noe bedre var situasjonen i år. Til tross for ca. 200 sildemåke i lufta, ble likevel kun 11 reir med egg dokumentert. Det var også langt færre reir av hvitkinngås med egg/pullus. Faktisk var det i år kun ca. halvparten av antallet hekkende par  hvitkinngås sammenlignet med tidligere år. Dette på både Hoftøya, Langøya og Knappen. Takseringenes høydepunkt ble funnet av hekkende toppskarv på Langøya. Det var to egg og en dun og fjærløs unge i reiret. Halvard Hauer ble hentet på Sandøysund kl. 18:00 og Terje gikk i land. God stemning på kvelden, og veldig hyggelig for en sjakk-interessert at Magnus spilte brilliant i de avgjørende lynsjakk-partiene mot Nakamura.

Vennlig hilsen

Radi, Halvard og Hans Petter