Nattergalen har sin hovedutbredelse i det nordlige og østlig Sentral-Europa, men har ekspandert vest- og nordover over flere tiår. Dette på samme måte som rosenfink, hauksanger med flere. Den 18.mai var det en gjennomgang i dagboken av kontroller denne våren av nattergal tidligere merket ved stasjonen. Den ene av disse nattergalene var hele 5 år, og spørsmålet ble om dette er den eldste nattergalen merket og kontrollert ved stasjonen. Sperrede nett i ettermiddag gav tid til å undersøke dette. Foto HE.
Totalt er det ringmerket ca. 245 nattergal ved stasjonen, og av disse er hele 155 senere kontrollert ved stasjonen. Vedlagte figur er et enkelt frekvenshistogram av minimumsalderen til disse 155 nattergalene når de ble kontrollert. Den gjennomsnittlige minimumsalderen til de kontrollerte nattergalene er 2,3 år mens median alderen er 2,0 år. Man ser i figuren at den eldste nattergalen kontrollert er minimum 6 år. The animal ageing and longivity database angir 8,9 år som den eldste kjente alder til nattergal, så stasjonen ligger litt etter for å ta denne rekorden. Nattergal har, som nevnt i dagbokinnlegget 18.mai, en østlig trekkrute, til Sudan, Kenya og Syd-Afrika. At en av «våre» nattergaler har gjennomført dette trekket hele 6 ganger vitner om svært gode gener, og nok en god porsjon hell. Figur HE.
Ofte stilles spørsmålet om hvor mange av våre små trekkfugler som overlever det første leveåret. Litt informasjon om dette gir stasjonens egenkontroller av nattergal. Figuren over viser alder til nattergal kontrollert ved stasjonen og merket samme sted på sommeren som 1k (dvs. årsunger).  Totalt 52 nattergal er merket som 1k, og av disse er 24 senere kontrollert som 1 år gamle eller eldre. Den eldste av våre nattergaler merket som 1k er 5 år. Resultatene viser litt forenklet at sannsynligheten for at nattergaler fra Store Færder overlever det første leveåret er 24/52 = 0,46. Generalisert betyr det at 46 % av nattergalene overlever det første leveåret, og kommer tilbake til sitt oppvekstområde. Figur HE.

Hei,

I dag ble det en skikkelig blåsedag som startet med en svak kuling fra nord, som i løpet av morgentimene endret seg til frisk bris fra øst. Nettene var aktive fra 04 til 17 da de måtte stenges pga. av regnbyger. Det var i hele dag lite fugl på øya, blant annet fordi det var for mye vind til dagtrekk. Totalt 36 fugl ble merket (løvsanger 30, grå fluesnapper 2, rødstjert 1, møller 2, hagesanger 1). En skriveleif på dato ble oppdaget og førte til at gårsdagens antall merkede løvsanger endret seg fra 105 til 155. Totalen i går var dermed 174. En gjennomgang av ringmerkingsskjemaene viser at antall løvsanger merket per 25.mai er 1123, og totalt antall merket denne våren er nå ifølge ringmerkingsloggen 2792. Hvis vinden løyer, og det ikke blir regn, kan det bli en del flere i morgen. Ettermiddagen og kvelden ble blant annet brukt til en gjennomgang av stasjonens egenkontroller av nattergal. Dette som en oppfølging av dagbokinnlegget 18.mai. Resultatet vises i de vedlagte figurene. En telling på en langtur rundt på øya nord for stasjonsbygningen gav 10 syngende og territorielle nattergal hanner. Det bør gi gode muligheter for merking av ungfugler utover sommeren.

Vennlig hilsen

Radi