Løvsanger trochilus og acredula “type”, foto HE.
Lavt skydekke, sydøstlige vinder, svak dis og enkelte regndråper i dag gjorde at mange trekkende løvsanger slo seg ned på øya. Totalt 155 ble merket, selv med nettene sperret fra 12-16 pga. mannskapsskifte. Dette er mange løvsanger merket til å være så sent, og totalt 1093 er ringmerket denne våren. Dette gjenspeiler nok både en værmessig god mai for fangst og merking av løvsanger ved stasjonen samt en rimelig god overlevelse i vinterområdene. Det går alltid noen tanker om i hvor stor grad vi fanger nordlige løvsangere (P. t. acredula) ved stasjonen på våren. Både i dag (se bildet) og tidlig i mai merket vi en del gråhvite løvsanger med mørke bein (“acredula-type”), mens hoveddelen er sterkt gulgrønne med orange bein og «trochilus-type». Det er ikke enkelt å skille underartene på morfometri, men de kan skilles sikkert på genetiske markører. Kanskje noe å teste engang? For de som ønsker å lese en ny og interessant artikkel om trekkveier og overvintring til P. t. acredula og P. t. trochilus, anbefales Zhao et al. Movement Ecology (2020) 8:22, https://doi.org/10.1186/s40462-020-00209-7 .

Store Færder fuglestasjon har et solid ringmerkingsmateriale fra 1970-tallet og fra tiden etter ca. 2000. Fangst og ringmerking har i disse periodene blitt gjennomført med nært samme antall nett, men nettplassene har vært noe ulike. På 1970-tallet var nettene fordelt over en vid del av øya, mens standardrunden for ringmerkingen de siste tiårene har vært mer konsentrert. Flere forhold indikerer likevel at ringmerkingsmaterialet fra 1970-tallet kan sammenlignes med tilsvarende materiale fra etter 2000 i forhold til evaluering av bestandsutvikling. En analyse av gransanger-materialet viser en statistisk signifikant økning i antall ringmerkede de siste tiår sammenlignet med 1970-tallet.
Til forskjell fra gransanger, viser ringmerkingsdataene til stasjonen et lavere antall merkede løvsanger de siste 20 år sammenlignet med 1970-tallet. Det er primært enkelte år etter 2000 med ekstra lave antall som gir denne effekten.

Hei,

Anders og Stig dro inn i dag ca. kl. 13, mens undertegnede reiste ut og hadde alle nett på standardrunden aktive fra ca. 15:30. Sydlige vinder styrke 4-7 m/s, lavt skydekke og noe dis gjorde at en en god del trekkfugl for årstiden slo seg ned på øya. Selv med nettene sperret noen timer midt på dagen, ble 174 fugl merket. Av disse ble 38 fanget etter klokken 16. De merkede artene var: løvsanger 155, møller 2, rødstjert 1, svarthvit fluesnapper 6, grå fluesnapper 1, munk 1, hagesanger 3, tornsanger 1, gulsanger 2, trepiplerke 1 og blåstrupe 1. Vårens syvende sivhauk ble observert, men ellers ingen såkalt spesielle arter. Nå på kvelden har vinden snudd over på øst/nordøst og er økende. Det blir nok kulingen som meldt utover natten og morgenkvisten.

Vennlig hilsen

Radi