Korte regnbyger på morgenen, men kontinuerlig tråkking av runder gjorde at vi kunne ha nettene oppe. Merket 87 i dag, og løvsanger utgjorde 60,92% av totalen, gledelig at hagesangeren i dag meldte seg på i merkestatistikken. Dagens tall: løvsanger 53, gransanger 3, møller 4, brunsisik 1, sh fluesnapper 2, munk 2, hagesanger 17, grønnfink 1, gulsanger 2.

Ellers passerte 1 fiskeørn over hytta, lokalitets årskryss for samtlige.

Fikk noen timer med langkikkerten på trammen for sjøfugl i dag, 17 myrsnipe, 1 havhest og Norges første havlire for året ble resultatet.

54 arter i loggen i dag, burde vært 10-15 mer. Men fortsatt kaldt vær setter en stopp på ganske mye.

Stig, Anders & Tommy