Tyrkerdue – siste 10 år så er dette den syvende tyrkerdua observert på fuglestasjonen.

Opp 04:00 for å sette opp runden, møtt på trammen av SV6, delvis skyet og 11 grader. Ble litt fangst i dag, og løvsanger sto i dag for 79,54% av totalen i dag. 44 merka i dag: løvsanger 35, gransanger 1, møller 1, smutte 1, brunsisik 1, s/h fluesnapper 1, grønnfink 1, nattergal 1, tornirisk 1.

Fanget 12 løvsanger fram til 9, så ble det stille før det kom et løvsanger nedfall i 12 tiden når det var 7 på en runde etter tomme nett i 3 timer. Hadde forøvrig 12 ringgås overflygende på en av morgenrundene, det varmet. Ble varslet en del ringgås i Larvik i dag, så ble noen timer på trammen med fargekikkerten i dag også, men de har nok ikke gått inn Oslofjorden på østsida av Færder.

Dagens høydare var en tyrkerdue rundt hytta kl 16. Hadde en liten, lys due på nord tidligere på dagen, men bare sett kort med øya på langt hold – så kjekt å få den bestemt endelig. Er jo blitt en kuriositet med tyrkerdue både her og på land, så det varmet i et ellers kaldt mai vær. 57 arter i loggen i dag, ganske dårlig på denne tiden.

Anders og Tommy kom ut i 16 tida, og er klare for litt nedfall etter regnværet i morgen.