Nattergalen (se bildet) kom i år tilbake til Store Færder tirsdag 11.mai, og hele 8 hanner synger nå med kraftfull og vakker stemme nesten hele døgnet for å hevde sine territorier på øya og for å lokke til seg hunner. Sangen er, som navnet tilsier, klart mest intens første del av natten. Fire nattergal er til nå fanget og ringmerket. I dag 18.mai fanget vi imidlertid i tillegg den syvende nattergalen med ring. En gjennomgang av disse ringene viser at alle nattergalene var ringmerket på Store Færder. De er altså trolig alle klekket og vokst til flygeferdige på øya, og har nå søkt tilbake til hjemplassen for å hekke. To av nattergalene kontrollert med ring ble ringmerket i 2018, to i 2019 og tre ble merket i 2020. Deres minimumsalder, basert på alder ved merking, er i snitt 2,9 år.  Nattergalen vi kontrollerte med ring i dag ble merket som adult (3k+) av Ulf M. i 2018, og var dermed minimum 5 år gammel. Den har dermed minst  fem ganger gjennomført det lange og særegne vintertrekket. Dette ble studert av Stach og Jakobsson med lyslogger i 2013 (DOI: 10.2478/ami-2012-0001 • AMI • 201 • 1–7 ), og det viste seg at høsttrekket til nattergal i Sverige går i østlig retning ganske direkte til sahelregionen i Sudan hvor de blir værende i 6-7 uker før de drar videre til lignende habitater i Kenya (hvor Norges eneste nattergal-gjenfunn i Afrika er fra) og blir der en måneds tid før de endelig drar videre til vinterområder i Syd-Afrika. Oppholdene på de tre ulike lokalitetene i Afrika er nært koplet til regn i disse områdene, og dermed til næringstilgang i form av insekter. Nattergalen gjennomfører altså et nøye koordinert trekk både til Afrika og i Afrika hver høst og vinter. At nattergalen vi kontrollerte med ring i dag har gjennomført dette spektakulære trekket minimum 5 ganger er svært imponerende. Litteraturen som beskriver utviklingen av dette trekket, og hvordan nattergaler og deres trekk nå ser ut til å påvirkes av den globale oppvarmingen, anbefales for videre lesning. Foto HE.

Hei

Geir Inge og Hans E. dro inn i dag ca. kl. 13. 117 fugl ringmerket ila dagen. Løvsanger mest tallrik med 88 ind. (75%) Første tornskata ringmerket, hann attpåtil. Av obserasjoner nevnes vepsevåk, trane og sivhauk hunn, jordugle buskskvett og svartrødstjert.

Fredrik og Hans E.