Per Kristian og Marija kom ut til stasjonen i går kveld 16.mai for et døgns opphold da værmeldingen var lovende for mye fugl. Det ble det da også med 222 ringmerket og vårens nest beste dag antallsmessig. Prisverdig innsats med mange nettrunder og justering av nett opp og ned mellom regnbyger. Takk for hyggelig samvær og fantastisk sjokoladekake.
Hele 183 løvsanger ble skånsomt tatt ut av nettene i dag før de ble ringmerket, målt og sluppet videre på sin ferd. Totalt har vi denne våren ringmerket ca. 700 individer, og det gir jo en anledning til å vise litt av all den informasjon stasjonen har om trekket til arten. Vi har i år målt vingelengde, fettverdi og vekt på i praksis alle individer vi har merket. Dette gir verdifull og spennende informasjon om trekkforløp, kondisjon med mer.
Denne figuren viser daglige gjennomsnitt av vingelengder til løvsanger ringmerket våren 1974 og 1975 (Egil S. og Jan M. materialet) sammenlignet med årets «kalde» vår. Man ser generelt at løvsanger med lange vinger ankommer før de med kortere vinger. I tillegg er det tydelig at løvsangere ankom Store Færder og Norge tidligere denne “kalde” våren enn i 1974 og 1975. Denne trekkforskyvningen frem i tid er klart målbar siden 1990 –tallet, og følger den globale oppvarmingen. Hvis man sammenligner den røde og de blå grafene av vingelengde-gjennomsnitt, så kan man også undres om løvsangere nå er litt mindre enn de var midt på 1970-tallet? Et annet moment er faglitteraturen som angir at løvsanger med vingelengde større enn 67 mm er hanner, mens de med vingelengde mindre enn 65 mm i all hovedsak er hunner. I så fall fordeler vårens ca. 700 målte løvsangere seg på 50,8 % hunner, 29,1 % hanner og 20,1 % med ubestemt kjønn. Det er mildt sagt en veldig spesiell kjønnsfordeling. Et siste punkt er at det svært raske skiftet mellom trekk av hanner og hunner vi ser våren 2021 er typisk når trekket stopper opp pga. ugunstige værforhold. Det rimer med at det jo har vært ganske kaldt og guffent denne våren – sågar helt ned til Middelhavet.

Hei

17.mai dagen begynte bra med nordlig vind styrke 7 m/s, lavt skydekke og dis på grensen til regn. Det ble 10 fugl på førsterunden kl. 05:00 før løvsangere mfl. en time senere for alvor begynte å bevege seg i bushen og gå i nettene. Totalt ble det ringmerket og målt 167 fugl frem til klokken 09:30 da nettene dessverre måtte stenges pga. av regn. De kunne først åpnes igjen kl. 14:00 og da var det klart færre trekkfugler igjen på øya. Det ble en god variasjon av arter fanget, som i går, men løvsanger dominerte mer i dag og utgjorde 82 % av de totalt 222 som ble ringmerket. Disse fordelte seg som følger: løvsanger 183, gransanger 1, møller 3, tornsanger 4, hagesanger 6, munk 8, gulsanger 1, gjerdesmett 1, rødstjert 3, rørsanger 1, grå fluesnapper 5, jernspurv 1, sivspurv 1, rødstrupe 1 og grønnfink 3. Det mest påfallende når det gjelder ringmerkingen var kanskje at vi heller ikke i dag fanget svarthvit fluesnapper. Per Kristian og Marija reiste hjem kl. 18:00, og Fredrik Kræmer kom ut kl. 19:30 til en uke med muligheter for mye fugl og spennende arter. Forsterkninger kommer ut i morgen da GIR og HEK drar inn.

Vennlig hilsen

Radi