Stasjonen fikk et storfint og svært hyggelig besøk i dag ca. kl. 13 av familien Grosch fra Brøtsø. Tusen takk til dere alle (Henrik, Christian, Caroline, Christiane, Inger og bestefar Henrik August) for den flotte assistansen på ringmerkingsrunden, der vi fanget 2 løvsanger og 1 rødstjert hunn. Håper dere fikk en trygg og god reise tilbake, og hjertelig velkommen tilbake ved en annen anledning. Foto HE.
Nye årsarter i dag ble blåstrupe (en 2k og en 3k+ hann), sivsanger 1 og rørsanger 2. Den gamle blåstrupehannen sang rett ovenfor stasjonsbygningen hele ettermiddagen. Foto HE.
Til de interesserte legger vi ved denne nøtten fanget og fotografert i dag. Hvilken art er avbildet, og hva er særegent ved vingen og hvorfor. Noe å bryne seg på for flyerfarne, så vi regner med at Per Espen og kanskje Ivar A. tar denne kjapt. Foto HE.
Slåpetorn (Prunus spinosa) er nå over hele Store Færder fulle av tettsittende blomster på bladløse kvister. De ser nærmest snøkledte ut innimellom alt det grønne. Slektsnavnet Prunus viser at slåpebærene egentlig er en type ville plommer.  Først i slutten av mai og i juni kommer bladene tydelig frem. Foto HE.

Hei,

Dagen startet 04:15 med en tur ut for å se an været, etterfulgt av en kopp fair trade kaffe før første nettsjekk kl. 04:45. Det var ganske frisk og kald syd-sydvestlig vind, skyet, men god sikt. Kun 3 fugl på førsterunden viste at det ville bli litt begrenset med fugl i dag, men det dukket opp en del hyggelige arter utover formiddagen. Det begynte med årets første og andre rørsanger i kopenettet, veldig bra på Acrocephalus. Neste nye årsart i denne nettplassen ble en 2k hann blåstrupe, og senere kl. 20:00 ble en 3k+ hann fanget. Den tredje nye vårarten sivsanger ble fanget i Doble fuglekonge. Gjennom hele dagen forble det overskyet og et jevnt men svakt sig av trekkfugl. Det var et bra trekk av sivspurv, men ingen gikk i nettene. Så kl. 12 oppdaget Geir fra hyttetrammen en sivhauk hunn rett over Doble fuglekonge, og raskt dukket sivhauk hunn nummer to opp. Det var flott å se dem skru seg opp over toppen før de forsvant nordover. Det var også et solid trekk av svartand langs Østfoldkysten med ca. 2000 totalt i flokker på 100 – 300. Antall ringmerket ble 81 (løvsanger 45, møller 8, gjerdesmett 1, rødstjert 1, rørsanger 2, sivsanger 1, brunsisik 3, grå fluesnapper 2, rødstrupe 2, munk 3, hagesanger 6, tornsanger 3, grønnfink 1, gulsanger 1 og blåstrupe 2) . Stasjonen passerte dermed 2000 ringmerket denne våren med god margin. Geir Inge kontrollerte ganske interessant en gransanger merket 11.mai, og som hadde økt vekten fra 7.6 g til 8.3 g. Dette tilsvarer imponerende  0,14 g vektøkning per døgn. Geir Fjørtoft dro inn ved 15 tiden, og må tilbringe 17.mai på fastlandet, mens Per Kristian Slagsvold og Marija Stanarevic kom ut til stasjonen i kveld kl. 19:30. Nå har vi et par ekstra «plukke-hender» og satser på storinnrykk av Afrika-trekkere og østlige sjeldenheter i morgen. Vi får se.

Vennlig hilsen Hans Erik, Geir Inge, Per Kristian og Marija.