Åpna runden 03.45, nordlig frisk bris og klart, full runde i hele dag, med løvsanger som dominerende art som ikke var veldig overraskende. Tre møllere kontrollert fra tidligere var kanskje det artigste i nettene i tillegg til en overraskende flaggspett som har klart å leve en anonym tilværelse frem til i dag. Tre sivhauk ble beste observasjon. Fikk et kort besøk av Halvar Hauer før GIR reiste inn og hentet HEK i Sandøysund så nå er vi mannsterke og klare for mye fugl denne helga.
Dagens ringmerking: Flaggspett 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 1, rødstjert 1, møller 6, løvsanger 62, gransanger 1, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 1, heipiplerke 1, grønnfink 2, brunsisik 6. Totalt 85

GFK, GIR og Radi