Første runde 04.30 med årets to første nattergal, og ellers godt utbytte, ca 30 fugl, så da var det å vekke GIR for litt assistanse på de neste rundene. De neste fem timene ble dominert av løvsangere og hele 22 møller. Av de 166 fuglene som ble veid og målt, ble 90 prosent fanget før 11, da det døde fort når blåværet kom. Gjenfunn av møller fra i fjor var et hyggelig gjensyn. En liten runde nord til speidersletta ga en nattravn hann som ble skremt opp ved steinrøysa og en oversikt over syngende nattergal, allerede seks forskjellige syngende hanner. Under ettermiddagskoping fra OP fikk vi en vepsevåk hann rett over oss som kom over sjøen fra Østfold, litt senere kom også to traner over stasjonen mens GIR stod inne og lagde mat. Garna ble stengt kl 19 pga tordenvær og fare for regn (som kom) det siste som skjedde var en ny spurvehauk hann i kope.
Dagens ringmerking: Spurvehauk 1, rødstrupe 1, nattergal 2, rødstjert 3, gulsanger 1, munk 9, hagesanger 1, tornsanger 3, møller 22, løvsanger 116, gransanger 2, trepiplerke 2, grønnfink 2, sivspurv 1. Totalt 166

GIR og GFK