HE reiste inn kl. 13:30, men før det rakk han å ringmerke og å måle 179 fugl. Vi var ute og hadde nett oppe til ca. kl. 17, og fanget 45 fugl før vi klappet nettene sammen kl. 20:30. En veldig bra dag med mange afrikatrekkere, og ellers god variasjon i nettene. Det ble vårens førsteobservasjon av hele seks arter: nattergal, grå fluesnapper, gulsanger, møller, hagesanger og tornsanger. Dagens høydepunkter var to litt tidlige gulsangere, 16 ringmerkede svarthvit fluesnapper samt en hagesanger med belgisk ring.

Det ble fanget og ringmerket to gulsanger i dag. Mens flere langt-trekkende arter har en litt senere vår enn normalt, er gulsanger 11.mai tidlig. De har åpenbart kommet inn med varmebølgen 10-11.mai. Foto HE.

Dagens ringmerking ble 225 totalt fordelt på: spurvehauk 1, gjerdesmett 11, rødstrupe 6, rødstjert 11, svarttrost 1, måltrost 3, gulsanger 2, munk 31, hagesanger 3, tornsanger 1, møller 8, løvsanger 105, gransanger 11, fuglekonge 5, grå fluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 16, grønnfink 3 og sivspurv 5.

Vennlig hilsen
GIR, GFK og Radi