Vi måtte i år vente til 10.mai på den første svarthvit fluesnapperen – på bildet en 3k+ hunn. I dag var det til gjengjeld et kraftig trekk/innsig av Afrika-trekkere. Selv med et fåtall nett aktive innimellom regnbygene ble 10 svarthvit fluesnappere ringmerket, hvorav 9 var hanner. Trekkforløpet til arten på våren er godt kartlagt ved fuglestasjonen på Store Færder – se figur. De tidligste ankommer nå gjerne rundt 1.mai så derfor har den vært savnet noen dager. Foto HE.
Gjennomsnittlig trekkforløp for svarthvit fluesnapper ved SFOS i perioden 1970-79 sammenlignet med perioden 2010-2019. Det er en signifikant forskyvning av trekket frem i tid over de siste 30 år, men ikke med mer enn ca. 5 døgn. I perioden 1970-79 var dato for 50 % av vårtrekket ca. 17.mai, mens denne dato for det siste tiåret er 12.mai. Figur HE.
Vårens tre første sivspurv ble ringmerket i dag, her en 3k+ (dvs. klekket i 2019 eller tidligere) hann. Det er ikke de typiske sivspurv-habitater på Store Færder så det er kun et fåtall som merkes hvert år. Foto HE.

Hei,

Under natten og på morgenen var det for første gang denne våren varme østlige vinder,  og dette utløste et voldsomt trekk og innsig til Store Færder og Sør-Norge av Afrika-trekkere som trepiplerke, buskskvett, svarthvit fluesnapper, rødstjert, steinskvett, løvsanger med flere. Disse har nok fulgt med varmfronten som har bredt seg nordover gjennom Europa, og som vi fikk en føling med i dag. Dagen startet for egen del 04:00 med en tur ut for å slå opp nettene. Det lave skydekket og kraftig dis gjorde at sikten bare var noen få hundre meter. Dette er værforhold med fare for regn, og som kan føre til svært stort nedslag av trekkfugl på øya. Derfor ble bare tre nettplasser åpnet (Fuglekonge, Doble fuglekonge og Triple). En førsterunde ble gått kl. 05:15, og gav bare tre fugl. Faren for regn gjorde at ytterligere nett ikke ble slått opp. Tilbake ved hytta ble fuglene merket, før jeg gikk ut for å observere. Da begynte brått store mengder av fugl å ankomme, og i løpet av kort tid var det mengder av løvsanger, gransanger samt en del fluesnappere og rødstjert rundt stasjonsbygningen. Trepiplerker trakk over, og flere steinskvett og enkelte buskskvett passerte. En ny runde ble gått 06, og da var det 25 løvsanger bare i Fuglekonge-nettet. De tre nettplassene forble aktive til kl. 08, da de måtte stenges på grunn av begynnende regn. Da dette opphørte kl. 10 ble nettene igjen slått opp, før de på nytt ble stengt fra 13 – 17 pga. av regn. Selv med bare tre nettplasser aktive noen få timer, ble totalt 148 fugl ringmerket og målt (rødstrupe 1, løvsanger 90, gransanger 16, rødstjert 2, gjerdesmett 2, svarthvit fluesnapper 10, trepiplerke 4, heipiplerke 1, munk 9, jernspurv 2, måltrost 1, steinskvett 1, bokfink 1, brunsisik 1 og fuglekonge 4). Påfallende nok var det i dag kun 1 rødstrupe, og de varmekjære artene hadde overtatt fullstendig. Det var virkelig store mengder fugl på øya gjennom hele dagen, men det var begrenset hva jeg fikk med meg. Det hadde virkelig vært spennende med hardobsere som Anders og Stig på toppen i dag. En flott myrhauk hunn passerte rett ved hytta, og 3 dvergfalk, 4 tårnfalk og 1 vandrefalk ble observert. Observasjonsloggen omfatter i dag blant annet 200 trepiplerke, 50 heipiplerke, 1000 løvsanger, 100 gransanger, 10 buskskvett, 20 steinskvett, 30 rødstjert og 50 svarthvit fluesnapper. Håper kveldens SV-kuling fra syd løyer samt at det blir oppholdsvær og enda mer fugl i morgen.

Vennlig hilsen

Radi