Vårens første rødstjert ble endelig ringmerket i dag 8.mai. Den ble fanget i doble fuglekonge på 14:00 runden, gjennomført sammen med besøkende Halvard og hans kolleger. Den vakre hannen ble gjenstand for alles beundring. Foto HE.
Vingens spisshet/håndvingeform hos rødstjert og enkelte andre arter. H9 er nest ytterste håndsvingfjær osv. Det er naturlig nok en sterk sammenheng mellom vingeform og økologi, dvs. trekkets lengde, habitatet fuglen lever i og næringen den lever av.  Vi ser at fuglekongens vingeform sammenfaller med gransangerens, og at gjerdesmetten har klart rundest (og kortest) vinge. Figur HE.

Hei,

Det var svak nordlig vind, klarvær og 3 varmegrader kl. 05. Heldigvis fortsatte det med svake vinder, noen slørskyer, men dessverre mest sol. Det var litt fugl på formiddagen, og totalt ble 53 merket  (rødstrupe 25, løvsanger 8, gransanger 1, gjerdesmett 6, fuglekonge 4, grønnfink 2, måltrost 3, munk 2, rødstjert 1). Totalen for våren er dermed 1299. Halvard Hauer med kolleger var en tur innom Store Færder og stasjonen 13:30, og sammen gikk vi en nettrunde. Da endelig fanget vi vårens første rødstjert – se bilde.

Rødstjert trekker på høsten mot syd-vest, vest for Middelhavet og rundt Sahara før de brått trekker østover til Vest-Afrikansk Sahel. Vårtrekket er kjent å foregå på litt bredere front, og mer direkte over den iberiske halvøy og nordover. Vi har nå ventet på den første rødstjerten en ukes tid, og den burde jo ha vingekapasitet til raskt å kompensere for værstopp underveis. For sammenligningens skyld målte jeg (ruler i photoshop gikk fint) håndvingens spiss-het og lengde hos rødstjert og enkelte andre arter – se figur. Vingens form er som kjent nært koplet til trekkets omfang og ernæringsøkologi. Litt overraskende på meg var det at fuglekonge har en vingeprofil som sammenfaller med gransanger. Helt i «bunnen» av figuren ligger som forventet gjerdesmetten med sine svært korte og ekstremt runde vinger. De greier tydeligvis likevel godt trekket over Skagerak og Nordsjøen.

Det var litt påfallende i dag at rødstrupe fortsatt var vanligste merkeart, og at ikke løvsanger og munk var mer tallrike. Fortsatt har vi, som tidligere omtalt, ikke fanget verken møller eller svarthvit fluesnapper.

Nettene ble stengt kl. 20:00, og med værmeldingen for de neste to dagene går det nok litt tid før de kan åpnes igjen. Det meldes om syd-øst stiv kuling, så båten er lagt helt innerst i bukta og sikret ekstra. Nevner til slutt at nattpåfugløyet fra i går kveld ble fanget på nøyaktig samme sted i Plassen-nettet i dag klokken 18. Den ble tatt med til stasjonsbygningen og sluppet der, men den fløy ikke overaskende direkte i retning Plassen.

Vennlig hilsen

Radi