Våren første gråtrost – en gammel (3k+) hunn – ble endelig merket i dag. Ringmerkingsdata ved SFOS viser en bestandsnedgang siden 1970-tallet.
Figuren viser for de ulike år antall ringmerkede måltrost på våren delt på antall merkede rødvingetrost, svarttrost og antall merkede gråtrost. Det er ingen signifikant endring i de relative antall, med unntak av for gråtrost etter ca. 2005. De siste 15 år har vi merket relativt sett klart færre gråtrost enn øvrige trostearter. Bildet av en bestandsnedgang støttes av en direkte analyse av merkede og observerte antall gråtrost.

Hei,

Det ble dessverre en ny dag der vi kl. 05 ble møtt i døråpningen av en frisk og kald nordlig vind og klarvær. Det ble vindstille og sol fra kl. 12, og dermed svært lite fugl. Totalt 11 merket (rødstrupe 3, munk 2, gjerdesmett 2, fuglekonge 1, løvsanger 1, måltrost 1 og gråtrost 1). Ja, endelig fanget vi faktisk en gråtrost. Det var en gammel (3k+) hunn som gikk i det nye nettet «doble fuglekonge vest».  Har etterlyst arten på ringmerkingslisten, og mente det måtte være spesielt at vi ennå ikke hadde fanget og nesten heller ikke hørt eller sett gråtrost. Da det ble vindstille, sol og tomme nettrunder midt på dagen, så jeg litt på hvordan antall ringmerkede gråtrost og svarttrost forholder seg til antall ringmerkede måltrost. I en tidligere liten analyse plottet jeg antall ringmerkede måltrost delt på antall ringmerkede rødvingetrost for årene 1967-2020. Det var i praksis ingen endringer i dette forholdstallet med år. Nå betyr jo ikke dette at ikke antall merkede måltrost og rødvingetrost har endret seg i tidsperioden, bare at forholdet mellom antall merkede av de to artene er rimelig konstant. De gjør det altså per år omtrent like dårlig og bra basert på våre ringmerkingstall. Gjør man tilsvarende og regner ut for hvert år antall merke måltrost/merkede svarttrost, så får man resultatet vist i vedlagte figur. Igjen ingen påfallende endringer. En tilsvarende utregning for gråtrost gir derimot en veldig klar endring de siste 15 år. Vi har siden 2005 relativt sett fanget klart færre gråtrost enn øvrige trostearter. SFOS data sår altså liten tvil om at det har vært en relativt sett klar nedgang i gråtrostbestanden. Bestandsanalyse av SFOS ringmerking- og observasjonsdata viser da også en nedgang for arten over de siste 50 år. Dette burde være gode argumenter for  å innskrenke sports- og skadedyrsjakten på arten? Nettene ble sperret klokken 13 da Jonas skulle tilbake til fastlandet. Vi la turen om Knappen og Langøya, og observerte 45 steinkobbe på knappeskjæret og totalt ca. 70 toppskarv på Knappen (10) og skjæret sydvest for Langøya (60). Det var en blanding av adulte og 2k fugler. En nydelig overraskelse på kveldsrunden var en hunn av nattpåfugløye – forsiktig tatt ut av nettet og fløy fint videre.

Vennlig hilsen

Radi